Đề xuất tăng hệ số K tại TP.HCM: Người dân và chuyên gia nói gì ?

Thông tin về việc Sở Tài chính TP.HCM tiến hành lấy ý kiến các sở, ngành việc tăng về hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2019 trên địa bàn đã gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Theo đó, hệ số K tại TP.HCM được đề xuất với mức tăng cao nhất từ trước đến nay, từ 19 – 30% tùy từng khu vực. Mức tăng này khá cao so với mức hiện hành, chỉ từ 5 – 8,33%. Hệ số K mới nếu được thông qua sẽ làm tăng số thu thuế thu nhập cá nhân, tăng lệ phí trước bạ khi giao dịch nhà đất.
Các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức mua bán nhà đất, khi làm thủ tục hợp pháp hóa quyền sở hữu nhà, hoặc quyền sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Như vậy, Nhà nước sẽ có 2 khoản thu: Lệ phí trước bạ (0,5%) và thuế thu nhập cá nhân (2,0%) trên giá trị chuyển nhượng trong hợp đồng.

Theo đó, giá trị chuyển nhượng nếu cao hơn khung giá đất quy định hiện hành thì giữ nguyên. Tuy nhiên, nếu giá trị chuyển nhượng thấp hơn sẽ bằng giá đất theo khung quy định nhân với hệ số điều chỉnh giá đất K. Do vậy, hệ số K càng cao, người dân, hộ gia đình, tổ chức sẽ nộp thuế phí càng cao.

Theo lý giải của Cục Thuế TP.HCM (thuộc Sở Tài chính TP.HCM), trong thời gian qua, xảy ra hiện tượng nhiều trường hợp khi làm thủ tục chuyển nhượng nhà đất thì để một mức giá kê khai rất thấp, thấp hơn nhiều so với giá trị chuyển nhượng thực tế. Do vậy thành phố muốn tăng hệ số sử dụng đất, nghĩa là đưa giá kê khai trong hợp đồng sát hơn với giá thị trường để giảm thất thu cho ngân sách thành phố từ hoạt động chuyển nhượng đất đai trên địa bàn.

Trước đề xuất trên, đa số người dân được Cafeland phỏng vấn đều cho rằng mức tăng hệ số K từ 15 – 30% là quá cao so với mức hiện hành. Ngoài ra, nếu thành phố điều chỉnh hệ số K tăng họ sẽ tăng mức giá bán nhà đất để bù lại chi phí làm thủ tục chuyển nhượng tăng lên.

Theo các doanh nghiệp, việc điều chỉnh tăng hế số K sẽ ảnh hưởng về mặt tâm lý trước tiên cho người dân. Từ đó, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình chuyển nhượng đất đai khi đền bù giải tỏa đất làm dự án.